Handfasta tips för att sänka elförbrukningen

SÄNK ELFÖRBRUKNINGEN I ENERGISNÅLA VISKAN SPABAD

Om du är intresserad av lära dig mer om elförbrukning och få tips om driftskostnader inför vintersäsongen, så har vi tagit fram lite information och tips till dig.

Viskans spabad är energisnåla jämfört med de flesta spabad på marknaden och har en energiförbrukning på mellan 260-350 kWh / mån i genomsnitt vid badande ett par gånger i veckan, och i standby läge med 37° C vattentemperatur.

Om ni jämför ert gamla elpris med ert nya, så kan ni räkna ut hur mycket dyrare per månad det blir för er att ha spabadet i gång som tidigare. T.ex. om ni betalade tidigare 1kr / kWh och badar två gånger i veckan så betalade ni ca. 300 kr för energiförbrukningen tidigare. Betalar ni nu 2 kr (dvs dubbelt så mycket) så blir månadskostnaden således ca 300 kr mer än tidigare.

Vad kan man göra?

Tänk först igenom när och hur ofta ni använder ert spabad. Är det på vardagarna och/eller ofta så kanske det inte är så mycket värt att sänka temperaturen eller ändra inställningarna. Däremot så gör det skillnad i energiförbrukningen, om än lite, om du t.ex. sänker spabadtemperaturen med en grad.
 
VINTERSTÄNGNING REKOMMENDERAS INTE! 
Sänk hellre temperaturen i spabadet till lägsta nivån än att stänga av spabadet över vintern. Även om du tömmer spabadet på vatten noggrant så finns det ändå risk för att vatten blir stående och komponenter kan frysa sönder. Det är en relativt billig försäkring att ha badet igång på lägsta inställningen jämfört med om något skulle frysa sönder. Att blanda i diverdse antifrysmedel medför även ett ganska stort merjobb när ni vill driftsätta spabadet igen. Vår rekommendation är därför att inte använda detta eller att vinterstänga spabadet.
 
SÄNK TEMPERATUREN MELLAN BADTILLFÄLLENA!
Vid bad främst på helger eller med längre mellanrum mellan badtillfällena, kan det vara värt att sänka inställda temperaturen. För hantering av spabadsmodeller med SPATOUCH och med kontrollpanel TP 500 / TP500S rekommenderar vi att ni laddar hem PDF:en nedan.

 

Har du varierande elpriser under dag & natt?

Om ni har ett elpris som gör det fördelaktigt att endast värma badet under natten finns det lösningar även för detta. Men tänk på att det tar ca. en timme att öka värmen 2°C i spabadet så ni planerar i tid för ert nästa bad.
 

Värm endast under filtercyklarna.

Sätt badet i viloläge (rest mode) och ställ in filtercyklarna under den tiden då ni har lägst elpris. När badet är i viloläge så värmer den endast under filtercykeln. Vill ni t.ex. att badet endast skall värmas upp mellan kl. 01.00–04.00 på natten så ändrar ni först till viloläge (rest mode) i inställ- ningen och sedan ändrar ni så att filtercykel 1 startar kl. 01.00 och avslutas kl. 04.00.
 
OBS!
Var noga med att kolla hur mycket badet ev. sjunker i temperatur dag för dag så att spabadet inte riskerar att gå ner för lågt i temperatur.

Läs mer och ladda hem Material

Grattis till er ! 

Ni har ett av markndens bäst isolerade spabad med PRO SILENCE INSULATION. 

Ingen kan vårt skandinaviska klimat bättre än vi som bor här. Därför har vi tagit hjälp av svenska experter på isolering. Vårt samarbete har resulterat i att våra bad är isolerade i flera skikt runt hela badet, för att uppnå de bästa isolerande egenskaperna – både gällande energi och ljud.