Instruktionsfilmer för SPA Bad

Uppstart av nytt Spabad

Vattnet som du fyller i spabadet ska vara av dricksvattenkvalitet. Du ska alltså använda vanligt vatten från vattenkranen, och sedan ska du se till att vattnet är i balans. Balanserat vatten kännetecknas av sin vackra och klara yta, och kräver ett minimum av underhåll.

Underhåll av Spabad

Oavsett vilket desinfektionssystem du använder, ska du minst 1 gång i veckan:

  1. Underhålla med 25 ml SpaCare No Scale per 1 000–1 500 liter vatten.
  2. Mäta och justera pH-värdet till 7,0–7,4.
  3. Testa och justera alkaliniteten, om pH-värdet är svårt att styra.
  4. Underhålla med 10 ml SpaCare Bright & Clear varje vecka om vattnet inte är kristallklart. Tillsätta SpaCare Foam Down, om du tycker att det bildas skum på vattenytan.

Bakteriefritt vatten i Spabad

Spabad är inte små simbassänger, utan helt speciella badanläggningar, där det ställs särskilda krav på hygien, drift och tillsyn. Hur säkerställer jag att det inte finns bakterier i vattnet? Vilket desinfektionssystem ska jag välja?

Den höga vattentemperaturen och de dolda rörsystemen kan orsaka bakterietillväxt och anhopning av mikroorganismer som kan medföra smittorisker. Därför är det viktigt att du väljer ett av SpaCares utprovade och testade desinfektionssystem.